Under Construction


Genelach Cenel Gabrain             


Congus

mac Consamla

mic Canai gairb

mic Gartnait

mic Aedain

mic Gabrain


Genelach Cenla Loairnd mair


Ainbhcellach (obit

mac Ferchair fotai

mic Feradaich

mic Fergusa (b and c)

mic Nachtan

mic Coluim

mic Boetain

mic Echach

mic Muredaig

mic Loairnd mair

mic Eirc

mic Eachach muinremair


Note: Fergusa, b and c insert after

Fergusa mic Nachtan.


Mongan (b and c)

mac Domnall

mic Cathmai (c)

mic Ruadrach

mic Ferchair

mic Muredaig

mic Boetan (b and c)


Note: Mongan, b reads Morgan and c reads Mogan. Cathmai, c reads Caithnia. Boetan,

b add c and reads mic Echach mic Muredach.Genelach Cenla (b) Comgaill


Echtgach

mac Neachtain

mic Ferchair

mic Fhingin

mic Eachach

mic Loingsich

mic Comgaill

mic Domangoirt

mic mic Misi mair

mic Eirc

mic Echach munremair


Note: Cenla, b reads Clann.


Cenelach Cenla (b/c) Oengusa


Oengus

mac Boidb

mic Ronain

mic Aedain

mic Cablain

mic Nadsluaig

mic Ronain

mic Oengusa

mic Eirc (b and c)


Note: Cenla, b and c reads Clann.

Eirc, b and c reads mic Echach MuinreamairGenealogy of Three thirds of the Dal Riata


Da meic Eachach muindramar .i. Erc & Olch.


Da meic deac umorro la h-Erc (meic Eachach) .i. ase dib gabsat Albain .i. da Loarnn .i. Loarnn beg 7 Loarnn mor, da meic Misi .i. Misi beg 7 mac Misi mor, da Fergus .i. Fergus beg 7 Fergus mor. A se ali in h-Erind .1. mac Deicill, Aengos cujus tamen semen in Albania est Enna, Breasal, Fiachra, Dubthach. Alii dicunt h-Erc hdbuisse aliuTnfilium cujits nonien vocabatitr Muredac.


En mac deac la h-Olclioin meic Echach muindreamair qui habitant in Muirbulc la Dailriata .i. Muredach bole 7 Aed 7 Dare 7 Aoed 7 Dare 7 Aengos 7 Tuathal, an blomaidh 7 Eocbaid 7 Setna 7 Brian 7 Omu 7 Cormac.


Fergus mor mac Eire ainm ele do Macmise mor. Unum filium hahuit .i. Domangort. Da meic imorro la Domangoirt .i Garban 7 Comgall, da meic Feidlimigh ingine Briuin mac Eachach muighmedoin. Oen mac la Comgall .i. Conall. Secht meic imorro la Conaill .i. la Conaill .i. Loingsech 7 Nechtain 7 Artain 7 Tuatan … Tutio, Cairbri . . . Coic meic imorro la Garban .i. Aedan, Eoganan, Cuildeach, Domnall, Domangart.

 

Secht meic la Aedan .i. da Eochduig i. Eocho buide 7 Eocho find, Tuathal 7 Bran 7 Baithiue, Conaing, Gartnait. Ocht meic la Eocho buide meic Aedain .i. Domnall brec 7 Domnall dond 7 Conall cranndomna 7 Conall becc 7 Comnudh cearr 7 Failbi 7 Domangart 7 Cucenmathair. Ocht meic dan la Echdaig find .i. Baedain, Pardan, Pledan, Cormac, Cronan, Feradach, Feidlimigh, Caplin. Hii sunt filii Conaing meic Aedain .i. Rigullan, Ferchar, Artan, Artur, Donnchach, Domangort, Nechtain, Nem, Crumene. Ceitri meic Gartnait meic Aedain .i. da meic Tuathail meic Morgaind meic Eachdach find meic Aedain meic Garban.


Fergos beg dan mac Eire gegnai a brathair. Oen mac lais .i Setna a quo Cenel Concridhe in hile .i. Conchriath mac Boilc meic Setna meic Fergusa bicc meic Eire meic Eachaidh muimremair.


Aengus mar 7 Loarn 7 Macmisi mar tri meic Eire insin.Oengos mar mac Eirc duos filios habuit .i. Nadsluaig 7 Feargnai. Seacht meic la Feargna i. Tuathal, Aed, Letho, Riacgan, Fiaeho, Guairi, Canntan, Eoeha. Da meic imorro la Nadsluaigh .i. Bairfind 7 Caplene. Da meic Bairfinde, Nem 7 Tulchan. Ceitri meic la Tulchan .i. Cronan, Brecan, Daman, Conmend. Alii dicunt Barfind eundem Nadsluaig tres filios habmsse .i. Lugaid, Conall, Galan. Caplene mac Nadsluaig iiij. filios habuit .i. Aedan, Lugaid, Crumaine, Gentine aretnem. Bairfinde mac Nadsluaig iii. filios habuit .i. Lugaid, Conall, Galan. Cruithneach a mathair ejus.

Is iad e randsaide orba inili.


Aengus beag dan mac Eire unicm filium habuit .i. Muredac.

Cet treb inile.

Odeich, xx. tech.

Freag, c tech.

Cladrois, Ix. tech.

Ros deorand, xxx. tech.

Ardbes, xxx. tech.

Loichrois, xxx. tech.

Aitha cassil, xxx. Insin.


Cinel Aengusa xxx. tech Caillnae acht itbeca iii na feranna taige Cenel n-Aengusa .i. fer trichot.


Fecht airmi slogad Cenel Oengusa .i. Coic cet fer.


Fecht airmi Ceuel n-Gabran .i. ccc. fer, mad fecht imorro for imram vij. vij. sese uaidibh .i. fecht (mara).


Ite teora trena Dalriatai i. Cenel n-Gabran 7 Cenel n-Oengusa 7 Cenel Loarn moir.


Hii sut filii Loarn moir .i. Eochaidh, Caithbad, Muredach, Fuindenam, Fergos salach, Danmaine. Alii dicunt Loarnd non hahuisse nee tres filios tamen .i. Fergus salach 7 Muredach7 Maine. Ite teora trena Cenel Loairnd .i. Cenel (Fergusa) salach 7 Cenel Cathbath 7 Cenel n-Eachach meic Muredach.


Cenel Fergusa salaig, lx. teach leo.

Fecht airmi Cenel Loarnd vij. cet far, acht is dinaibh Airgiall in sechtmadh cet. Mad fecht imorro for imram da secht seis cacha fichit taigi dibh.

Coic meic Fergusa Salaig .i.

Caeldub, xxx. tech lais.

Eogan garb, xxx. tech lais' 7 uxor ejus Crodu ingen Dallain mac Eogan meic Neill.

Fergna xv. tigi leas.

Eogan v. tige leas.

Baedan v. tigi lais.

Da meic la Muredach meic Loairn .i. Cathbud 7 Eochaid.

Cuic meic imorro la h-Eochaid meic Muredach .i.

Feradach, xx. teach lais.

Cormac, xx. teach lais.

Bledan 7 Cronan, xx. teach ettorru.

Tri meic Cathbadha dan i, Brenand, 7 Arnmire 7 Cronan.

Tri Caicait fer ind longas do lodar la macu Eire as.

Is he in tres coeca Corpri cona muindtir.Cenel n-Gabran inso tri xx. taige ar coic cetaib Cendtire 7 Crich Comgaill cona Insib. Da seacht seis each xx. tigi a fecht mara.


Cenel n-Oengusa xxx. taige ar cccc. leo, da vij. seis gach xx. tigi a fecht mara.


Cenel Loam xx. teach ar cccc. leo. Da secht seis gach xx. tigi a fecht mara.


Is amluid fo teora trena i. Dalriadai.Rawlinson B. 502 (c.1120)


Dhà mac deich Loegaire m. Neill: Aed, Enna, Lugaid, Feidelmid, Echuid, Muiredach, Guaire Garb, Guaire Blaith, Fegus, Eochuid Albanach (.i. Muirecht ingen Echach Muinremair m. Oegnusa m.  Fergusa m. Fiachach Cathamail rig Alban a mathair), Oengus, Baeth, Maelodur.


O’Brien, M. A.: Corpus Genealogiarum Hiberniae (Dublin, 2005), p. 165, line 144 g 10.
 

Genealogy of the descendants of Gabran


Congus

son of Consamla

son of Conai Garb

son of Gartnait

son of Aidan

son of Gabran


Genealogy of the children of Loarn Mor


Ainfcellach

son of Ferchar Fota

son of Feradach

son of Fergus

son of Nechtan

son of Colum

son of Baetan

son of Eochaid

son of Muiredach

son of Loarn Mor

son of Erc

son of Eochaid Muin remor

Morgan

son of Don[ald]

son of Cathma[il]

son of Ruadri

son of Ferchar

son of Muiredach

son of Baetan

son of Eochaid

son of Muiredach

Genealogy of the descendants of Comgall


Eochaid

son of Nechtan

son of Ferchar

son of Fingin

son of Eochaid

son of Loingsech

son of Comgall

son of Domangart

son of Macc-Misi Mor,

son of Eirc

son of Eochaid Muin-remor
Genealogy of the children of Aengus


Aengus,

son of Boib

son of Ronan

son of Aidan

son of Coiblien

son of Natsluaig

son of Ronan

son of Angus

son of Erc

son of Eochaid Muin-remor

Genealogy of Three thirds of the Dal Riata


Eochacd Muindramar had sons, viz, Erc and Olchu.


Erc son of Eacdach, moreover, had twelve sons. Six of them took possession of Alban viz, two Loarns, Loarn Beg and Loarn mor; two Macmisis, Macmisi Beg and Macmisi mor, two Ferguses, Fergus beg and Fergus mor. Six others in Ireland viz, Macdeicill, Angus, his seed are however in Alban, Enna, Bresal, Fiachra, Dubhthach. There are others who say that Erc had another son, whose name was Muredac.


Olchu, son of Echach Muindreamar, had eleven sons, who dwelt in Murbolg in Dal Riata, viz, Muredach bolg, and Aed, and Daire, Aengus, and Tuathal, Anblomaid, and Eochaid, and Setna, and Brian, and Oinu, and Cormac.


Fergus mor, son of Erc, was another name for Macmise mor. He had one son viz. Domangart. Domangart, had two sons viz Gabran and Comgall, the two sons of Feidlimidh, daughter of Bruin, son of Eacdach Muigmedon. Comgall had one son viz, Conall.  Conall, had seven sons, viz, Loingsech, Nechtan, Artan, Tuahtan, Tuitio, Cairbe. Gabran, moreover, had five sons, viz, Aedan, Eoganan, Cuildeach, Domnall, Domnagart.


Aedan had seven sons viz. two Eochaids viz Eochos Buide and Eochos find, Tuathal, Bran, Baithine, Conaing, Gartnait. Eochos buide, son of Aedan, had, eight sons viz. Domnall brecc and Domnall Donn, Conall crandomna, Conall beg, Comuadh Cearr, Failbi, Domangart, ‘Cu-cen-mathair’. Echdaigh fin, had eight sons, viz, Baedan, Pardan, Pledan, Cormac, Cronan, Feradach, Feidlimidh, Caplini. These are the sons of Conaing, son of Aedan viz, Rigallan, Ferchar, Artan, Artur, Duncan, Domangart, Nechtain, Nem, Crumene. Four sons of Gartnait, son of Aedan, viz, two sons of Tuathal, son of Morgan, son of Echach fin, son of Aedan, son of Gabran.


Fergus beg, son of Erc, slain by his brother, had one son, Setna, from whom sprung Cenel Conchride in Islay viz, Conchriath, son of Boilc, son of Setna, son of Fergus beg, son of Erc, son of Eochaidh Muinreamar.


Aengus mor, and Loarn and Macmisi mor, the three sons of Erc there.


Oengus mor, son of Erc, had two sons, viz, Nadsluag and Fergna. Fergna had seven sons viz, Tuathal, Aed, Letho, Rigan, Fiacha, Guaire, Cantan, Eocha. Nadsluag, moreover, had two sons viz, Barfind and Caplene. Barfind had two sons, Nem and Tulchan. Tulchan had four sons viz, Cronan, Brecan, Daman, Conmen. Others say that Barfind son of Nadsluag had three sons viz, Lugad, Conall, Gulan. Caplene son of Nadsluag had four sons, viz, Aedan, Lugad, Crumaine, Gentine, who is also called Nem. Barfind, son of Nadsluag, had three sons, viz, Lugad, Conall, Galan. A Cruthnech his mother.

It is they who divided land in Islay.


Aengus Becc, moreover, son of Erc, had one son i. Muridach.

He first inhabited Isla.

Odeich, twenty houses.

Freg, a hundred houses.

Cladrois, sixty houses.

Ros deorand, thiry houses.

Ardbea, thirty houses.

Loichrois, thirty houses.

Athcashel, thirty there.


The Cenél Angus, thirty houses, Caillnae; but small were the lands of the houses of the Cenél Angus, viz, one man and thirty.

The armed muster of the host of the Cenél Angus was five hundred.

The armed muster of the Cenél Gabran, three hundred men, if the muster, however, is for rowing, twice seven benches of them, the sea muster.


These are the three thirds of Dal Riata viz, the Cenél Gabran, the Cenél Angus and the Cenél Loarn mor.


These are the sons of Loarn Mor i. Eochaid, Cathbad, Muredach, Fuindenam, Fergus Salach, Danmaine. Others say that Loarn mor had only three sons i. Fergus Salach, Muredach, Maine. These are the three thirds of the Cenel Loairnd i. Cenel Salach, Cenel Cathbath, Cenel nEchdach, Cenel Murerdach.


Cenel Fergusa Salach has sixty houses.

The armed muster force of the Cenel Loarn, seven hundred men, but it is from the Airgialla that the seventh hundred is. The muster, however, for rowing, twice seven benches to each twenty houses of them.

Fergus Salaig had five sons, viz,

Caeldub, thirty houses to them, and wife was Crodu, daughter of Dallain son of Eogan, son of Neill.  

Fergna, fifteen houses to him.

Eogan five houses to him.

Baedan five houses to him.

Muredach, son of Loarn, had two sons, i. Cathdub and Eochaid.

Eochaid, son of Muredach had five sons, viz:

Ferdalach twenty houses to him.

Cormac twenty houses to him.

Bledan and Cronan twenty houses between them.

Cathbad had three sons, viz, Brenan, Ainmire and Cronan.

Three times fifty men passed over in the fleet with the sons of Erc.

The third fifty, Corpri with his people.


The Cenel nGabrain, five hundred and three score houses in Kintyre, and the district of Chomgaill (Cowall) with its islands. Twice seven benches to each twenty houses, their sea muster.


The Cenel Oengus, four hundred and thirty houses to them. Twice seven benches to twenty houses, their sea muster.


The Cenel Loarn, four hundred and twenty houses to them.

Twice seven benches to each twenty houses, their sea muster.


And thus are the three thirds of the Dal Riata.

Twelve sons of Lóegaire mac Néill viz, Aed, Enna, Lugaid, Feidlimid, Echuid, Muiredach, Guaire Garb, Guaire Blaith, Fergus, Eochuid Albanach, and Muirecht daughter of Eochaid muinremur son of Oengus son of Fergus son of Fiachach Cathmail, king of Alban, their mother, Oengus, Beath and Maelodur.

There are several medieval origin stories and genealogies attached to Dal Riata in Scotland, including Bede’s story about an Irish migration and settlement in northern Britain. Such stories were usually steeped in political significance and not historical accuracy. In his Historia ecclesiastica gentis Anglorum, believed to have been completed in 731, Bede writes of the migration taking place under their leader Reuda who won from the Picts, either by league or by iron, the settlements that they still possessed, and from this ‘leader they were called Dalreudini, which in their language daal, signifies a part’. Irish Annalist and Genealogies were already aware of Reuda and had linked the Cenél Gabrain and Cenél Comgaill, the Corcu Reti in Dal Riata with a certain Domnagart Reti - ‘Domnagart of Kintyre’. His memory seems to have been preserved and probably commemorated by his descendants, though, it is evident the annalists clearly could find no agreement over when his death occurred, which is date variously to AD 466, 503 or 506.  


Two early genealogical tractates exist that belong to Dal Riata in Scotland and both are preserved in a medieval text known as the Miniugud senchusa fir n-Alban, the ‘explanation of the genealogy of the men of Alba’, believed to have been compiled in Ireland in the tenth or eleventh century. This is a compilation of several early genealogical tractates and exists in several late medieval manuscripts, the most important being the MS 1298 (H.2.7) Trinity College Dublin, the ‘Book of Ballymore’ (1390-91) and the ‘Book of Lecan’ (1397-1418). The first relates to the Three thirds of the Dal Riata, traced through his sons, Erc and Olch, and the second, is headed the Cethri primchenéla Dail Riata, the ‘four chief principal kindreds of Dal Riata’.  Dating each tractate has proved problematic and at best, it seems they were already in existence early in the eight century. Each brings to prominence one of two main cenéls and their ancestry, Cenél Gabrain and Cenél Loarn, and each hints at a separate lineal ancestor.  In the genealogy of Three thirds of the Dal Riata, the Cenéls Gabrain and Oengus are brought to the fore and in the Cethri primchenéla Dail Riata, it seems its author had more knowledge of the Cenél Loarn, who at the time were the dominant in Dal Riata.


In the Cethri primchenéla Dail Riata, the genealogy of the Cenél Loarn is traced from a certain Loarn the Great (Mor), supposed brother of Domnagart father’s ‘Macc-Nissi Mor’, a proper name common in the archaic period and not a patronymic or metronymic.  In the Three thirds of the Dal Riata, ‘Macc-Nissi’ Mor’s name is said to be another name for ‘Fergus mor’ the ancestor of the Cenél Gabrain migration tradition, that claims he and his sons, migrated from Ireland across the North Channel and settled in Dal Riata about AD 500.  It is very doubtful ‘Fergus mor’ is the same man called ‘Macc-Nissi’ Mor and that the play on these two names is simply the work of a late invention. Whether  Loarn  and ‘Macc-Nissi’ Mor actually shared a common father in ‘Erc son of Eochaid Muin-re-mor’ is now impossible to prove, but where ancestral differences can be detected, this often points to dynasties merging or a takeover.  It is therefore very probable a merging of royal dynasties had occurred between the descendants of Domnagart Reti and Loarn the Great by the end of the seventh century to create an over-kingship of Dal Riata.

 

A copy of the Three thirds of the Dal Riata and Cethri primchenéla Dail Riata was reproduced by William Skene based on MS 1298 in Trinity College in Dublin, in his Chronicles of the Picts and Scots, along with a translation. There is also a translation by Alan Orr Anderson based the Book of Ballymote in his book Early Sources of Scottish History. John Bannerman has also edited and translated the text in Studies in the History of Dalraida (1974). In the text below, I have transcribed Skene’s copy of the Cethri primchenéla Dail Riata first and noted his differences between MS 1298 and the Books of Ballymote and Lecan. I start with the Cethri primchenéla Dail Riata, as it has been suggested that this part of the Miniugud senchusa fir n-Alban could be older than the Three thirds of the Dal Riata (See David N. Dumville, Cethri Primchenéla Dail Riata in Scottish Gaelic Studies (2000), Vol. 20, pp 170-191).


a-Trinity College Dublin, MS 1298 (H. 2. 7).

b-Book of Ballymote

c-Book of Lecan


Cethri primchenéla Dail Riata


Trinity College Dublin, MS H. 2. 7.


Cethri prim cenoil Dailriadai .i. Genla n-Gabrain, Cenla Loarnd mair, Cenla n-Oengusa, Cenla Comgaill. Gabran and Comgall da meic Domangart and Fedelm foltchain ingen Briuin mic Echach muigmedon a mathair.


Four chief tribes of Dal Riata, viz, Cenel Gabran, Cenel Lorna mair, Cenel Angus, and Cenel Comgall. Gabran and Comgall, the two sons of Domangart and Fedlimidh, fair hair, daughter of Brian, son of Eochaidh Muighmedon, their mother.
I have included the above genealogical tract from Rawlinson B. 502, as it preserves an interesting reference to Muirecht daughter of Eochaid muinremur, king of Alba. She is one of three women named in these genealogies, who receive a special mention; the other two are Fedlimidh, daughter of Brión son of Eochaidh Muighmedon, and Crodu daughter of Dallain son of Eogan, son of Niall. In the Irish genealogies and tradition, Niall of the Nine Hostage’s father is given as Eochaidh Muighmedon and Brión founder the Ui Briuin in Connaught was one of Niall’s half brothers. All three marriages show that from a very early period there were strong matrilineal ties between the house of Eochaidh Muighmedon and the house of Eochaid muinremur. The significance of these royal marriages cannot be underestimated, as they demonstrate close familial ties and mutual alliances formed by them at the time and by their descendants. In the Annals of Ulster, for example, we read of an expedition undertaken by Colmán Bec son of Diarmait, great grandson of Niall, and Conall son of Comgall, grandson of Macc-Nissi, to ‘Iardoman’ possibly meaning Inner Hebrides either in 567 or 568. Such a venture was probably not untypical, since we read of the Irish Scotti launching attacks on the Saxons and Britons only a century or so earlier.